Ανταλλακτικά / Είδη αξόνων

Διαθέτουμε είδη αξόνων και τα παρελκόμενά τους για όλους τους τύπους οχημάτων:

Τα είδη αξόνων που προωθούμε, πληρούν τις αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
Καλύπτουμε όλους τους τύπους οχημάτων, απο μικρά φορτηγά, μέχρι εξειδικευμένα εκτός δρόμου οχήματα.